http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj  
  1. Маводҳои таҳсилӣ
 
  1. Ахбор

 
 
  1. Сарпарастон
Babilon - T

Babilon - M

 
 

Ф И З И К А 1 0 Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 10-и риштаи умумии мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ

Барои ба даст овардани шакли пурраи ин китоб ба инҷо бипардозед Фарохонии файл

Мундариҷа

Қисми I. Механика (такрор) I. Мафҳумҳои асосии кинематика §1. Ҳаракати механикӣ. §2. Ҳаракати ростхаттаи мунтазам. §3. Бузргиҳои инвариантӣ ва нисбии кинематикӣ §4. Ҷамъи кӯчиш ва суръатҳо §5. Ҳаракати ростхаттаи номунтазам §6. Суръат ва роҳ ҳангоми ҳаракати ростхаттаи собитшитоб §7. Афтиши озоди ҷисмҳо §8. Ҳаракати каҷхатта §9. Ҳудудҳои татбиқии қонуни классикии ҷамъи суръатҳо Хулосаҳо аз фасли «Кинематика» II. Асосҳои динамика. §10. Системаҳои сарҳисоби инерсиалӣ ва қонунҳои динамика §11. Принсипи нисбият §12. Масъалаи ростхаттаи механика Зуҳуроти қувваҳои табиат §13. Қувваҳои гравитатсионӣ §14. Муайян кардани массаи ҷирмҳои осмонӣ §15. Ҳаракати ҷисми ба уфуқ партофташуда §16. Қувваҳои чандирӣ §17. Қувваҳои соиш §18. Системаҳои сарҳисоби ғайриэнерсиалӣ §19. Статика §20. Динамикаи ҳаракати гардхатта Хулосаҳо аз фасли «Асосҳои динамика» III. Ларзиш (лаппиш) ва мавҷҳои механикӣ §21. Ҳаракати лаппишнок §22. Табдили энергия ҳангоми лаппишҳои механикӣ §23. Паҳншавии лаппишҳо дар муҳити чандир §24. Инъикос ва шикасти мавҷҳо §25. Қонуни инъикоси мавҷҳо §26. Қонуни шикасти мавҷҳо §27. Интерференсия ва дифраксияи мавҷҳо Хулосаҳо аз фасли «Лаппиш ва мавҷҳои механикӣ» IV. Қонунҳои баҳо дар механика §28. Импулси ҷисм. Қонуни бақои импулс §29. Ҳаракати реактивӣ §30. Кор ва энергия. Қонуни бақои энергия §31. Ҳаракати ҷисмҳое, ки массаашон тағйир меёбад Хулосаҳо аз фасли «Қонунҳои бақо» V. Гидростатика ва гидродинамика §32. Вобастагии фишори моеъ аз суръати ҷоришавии он. Муодилаи Бернулли Хулосаҳо аз фасли «Гидростатика ва гидродинамика» Намунаи ҳалли масъалаҳо Қисми II. Физикаи молекулӣ. VI. Асосҳои назарияи молекулӣ-кинетикӣ §33. Қоидаҳои асосии назарияи молекулӣ-кинетикӣ §34. Аз таърихи инкишофи таълимот оиди сохти молекулии модда §35. Асоси таҷрибавии назарияи молекулӣ-кинетикӣ. Ҳаракати браунӣ §36. Андоза ва массаи молекулаҳо. Миқдори модда. Адади Авогадро §37. Газҳои идеалӣ (хаёлӣ) §38. Ҳарорат ва ченкунии он. Мувозинати ҳароратӣ §39. Тавсифоти температура ва фишори газ дар асоси тасаввуроти молекулӣ §40. Муодилаи асосии назарияи молекулӣ-кинетикии газҳо §41. Муодилаи ҳолати газ §42. Изопросессҳо дар газҳо §43. Буғҳои сер ва носер. Вобастагии байни ҳарорати ҷӯшиш аз фишор §44. Намнокии ҳаво. Намнокии мутлақ ва нисбӣ. Нуқтаи шабнам §45. Хосиятҳои сатҳи моеъ. Энергияи сатҳ. Кашиши сатҳ §46. Таршавӣ. Капиллярнокӣ §47. Ҷисмҳои сахти кристаллӣ ва аморфӣ. Сохти кристаллҳо §48. Сохти дохилии кристалҳо §49. Деформатсияи ҷисмҳои сахт §50. Чандирият, муртӣ ва мустаҳкамии ҷисмҳои сахт §51. Ҳосил кардани материалҳое, ки хосиятҳои техникии муайян доранд Хулосаҳо аз боби VI VII. Асосҳои термодинамика §52. Қонуни якуми термодинамика §53. Кори газ ҳангоми васеъшавӣ §54. Татбиқи қонуни якуми термодинамика дар просессҳои гази идеалӣ. Просесси адиабатӣ §55. Бебозгаштии просессҳои ҳароратӣ §56. Қонуни дуюми термодинамика §57. Принсипи амали машинаҳои ҳароратӣ. Суд (ККФ) аз мошинаҳои ҳароратӣ §58. Намудҳои машинаҳои ҳароратӣ ва нақши онҳо дар хоҷагии халқ §59. Намудҳои мошинаҳои ҳароратӣ ва проблемаҳои ҳифзи табиат Хулосаҳо аз боби УII Намунаи ҳалли масъалаҳо. Қисми III. Электрик Боби VIII. Майдони электрикӣ §60. Қонуни бақои заряди электрикӣ §61. Қонуни Кулон §62. Майдони электрикӣ. Шадидияти майдони электрикӣ §63. Таҷрибаи Иоффе-Милликен §64. Ноқилҳо дар майдони электрикӣ. Намунаи ҳалли масъалаҳо §65. Кори кӯчиши заряд дар майдони электрикӣ §66. Потенсиал ва фарқи потенсиалҳо §67. Ғунҷоиши электрикӣ §68. Конденсаторҳо §69. Навъҳои конденсаторҳо §70. Энергияи майдони электрикӣ §71. Диэлектрикҳо дар майдони электрикӣ. Нуфузпазирии диэлектрикӣ §72. Сегнетоэлектрикҳо ва электретҳо Намунаи ҳалли масъалаҳо Хулосаҳо аз боби IV IХ. Қонунҳои ҷараёни доимӣ §73. Шартҳои зарурии мавҷудияти ҷараёни доимӣ. Манбаи ҷараён §74. Қувваи электроҳаракаткунанда §75. Қонуни Ом барои қитъаи занҷир §76. Қонуни Ом барои қитъаи занҷири сарбаста. Намунаи ҳалли масъалаҳо §77. Занҷири электрикӣ. Пайвасти пай дар пай ва параллелии ноқилҳо §78. Кор ва тавоноии ҷараён. Намунаи ҳалли масъалаҳо §79. Чен кардани қувваи ҷараён ва шиддати занҷир §80. Қоидаҳои Кирхгоф §81. Пайвасткунии ноқилҳо дар батарея Хулосаҳо аз боби 1Х Х. Ҷараёни электрикӣ дар муҳитҳои гуногун §82. Табиати ҷараёни электрикӣ дар металлҳо §83. Исботи таҷрибавии ноқилияти электронии металлҳо §84. Хусусиятҳои ҷараён дар металлҳо §85. Фавқунноқилият §86. Хосиятҳои электрикии нимноқилҳо §87. Табиати ҷараёни электрикӣ дар нимноқилҳо §88. Ноқилияти ғашии нимноқилҳо §89. Ноқилияти яктарафаи қабати тамосӣ §90. Триоди нимноқилӣ-транзистор §91. Татбиқи асбобҳои нимноқилӣ дар техника §92. Табиати ҷараёни электрикӣ дар вакуум. Эмиссияи термоэлектронӣ §93. Карнаи электроншӯоъ §94. Табиати ҷараёни электрикӣ дар электролитҳо. Қонуни Фарадей §95. Табиати ҷараёни электрикӣ дар газҳо §96. Разряди мустақил §97. Намудҳои гуногуни разряди газҳо §98. Плазма Хулосаҳо аз боби Х §99. Ченкунӣ ва ҳисобкунии бузургиҳои физикӣ §100. Нишондоди умумӣ барои иҷрои корҳои лабораторӣ Корҳои лабораторӣ 1. Чен кардани шитоби ҷисм ҳангоми ҳаракати собитшитоб 2. Омӯхтани ҳаракати ҷисме, ки уфуқан партофта шудааст 3. Чен кардани сахтии пружин 4. Чен кардани коэффисиенти соиши лағзиш 5. Муайян кардани шитоби афтиши озод бо ёрии раққосаки математикӣ 6. Санҷиши қонуни бақои импулс 7. Омӯзиши қонуни бақои энергияи механикӣ 8. Санҷиши таҷрибавии қонуни Бойл-Мариотт 9. Муайян кардани модули чандирии елим 10. Муайян кардани коэффисиенти кашиши сатҳи моеъ 11. Танзими қувваи ҷараён ва шиддат дар занҷирҳои ҷараёни доимӣ 12. Пай дар пай ва пареллел пайвасткунии ноқилҳо 13. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил 14. Муайян кардани ҚЭҲ ва муқовимати дохилии манбаи ҷараён 15. Муайян кардани эквиваленти электрохимиёвии мис

  1. Интихоби забон
  1. Оё шумо медонед?
Первый массовый жесткий диск был от Seagate ёмкостью 5 Мb
Дар бораи мактаб| Маводҳои таҳсилӣ| Корҳои мо| Пайвандҳо| Форум| Роҳнамои саҳифаҳо|