http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj http://www.cit.tj  
 1. Маводҳои таҳсилӣ
 
 1. Ахбор

 
 
 1. Сарпарастон
Babilon - T

Babilon - M

 
 

Санҷишҳои бо фани Visual Basic 6.0

 1. Марҳилаҳои сохтани барнома:
  • интихоби объектҳо, рангу бори объектҳо, ғалатгирӣ, натиҷа
  • коркарди интерфейс, сохтани алгоритм, натиҷагирӣ
  • гузориши масъала, алгоритм, коркарди интерфейс, ғалатгирӣ ва натиҷагирӣ.
  • алгоритм, барномасозӣ, ғалатгирӣ ва натиҷагирӣ
 2. Панҷараи объектҳо барои чӣ лозим аст?
  • барои коркарди интерфейс.
  • барои навишатани коди барнома
  • барои вуруд кардани иттилоот ба воситаи панҷараи системавӣ
  • чунин панҷара дар VB вуҷуд надорад.
 3. Панҷараи хусусиёт кадом функсияро иҷро мекунад?
  • объектҳоро дар панҷараи форма мегузорад.
  • хусусиёти объектҳоро муайян мекунад.
  • барномаро ғалатгирӣ мекунад
  • чунин панҷара дар VB вуҷуд надорад.
 4. Тағирёбандаҳои дурустро интихоб кунед:
  • BS1: dim; доира; school;
  • 12456: dog: l@oil: китоби ман;
  • 2А; sub: дарози!; double;
  • А123; Боми_Хона; калид; darozi;
 5. Ном ва намуди тағирёбандаҳоро бо кадом оператор муйян мекунанд?
  • Dim ... Val
  • Do ... Loop
  • Dim ... As
  • If ... Then
 6. Доимӣ аз тағирёбанда чӣ фарқ дорад?
  • доимӣ номи худро дорад
  • доимӣ қиммат надорад
  • ягон фарқ надорад
  • доимӣ қимматашро иваз намекунад
 7. Агар тағирёбанда қиммати 2768,2 гирад, онгоҳ намудаш чунин аст:
  • integer
  • single
  • string
  • currency
 8. Суффиксҳое, ки намуди тағирёбандаҳоро муайян мекунанд, инҳоянд:
  • %: &: “”: @: !: $:
  • &: !: @: $: ?:
  • %: &: !: #: $: «@:
  • %: !: #: @: <>: $:
 9. Аргументи ҳатмии InputBox ин аст:
  • даъватнома
  • сарлавҳа
  • қиммати аввала
  • аргументи ҳатмӣ надорад.
 10. Функсияҳои InputBox ва MsgBox функсияҳои
  • молиявӣ
  • системавӣ
  • сатрӣ
  • математикӣ мебошанд.
 11. Агар x$= “Победа”, k=2, p=4 бошад, онгоҳ Mid$(x$,k,p) ба
  • еда
  • обед
  • да
  • беда баробар аст.
 12. Қиммати ифодаи 2*42-53*2 ба чанд баробар аст?
  • -218
  • -243
  • -15661
  • 143
 13. Операторҳо дар забони Basic бо кадом аломат ҷудо мешаванд?
  • бо пробел
  • бо аломати баён (:)
  • бо аломати нуқта вергул (;)
  • бо вергул (,)
 14. Пайдарпайии фармонҳоеро нишон диҳед, ки дар натиҷа қиммати тағирёбандаҳои X ва Y ҷойҳояшонро иваз кунанд:
  • C=X: X=Y: X=C
  • Y=X: B=X: X=Y
  • B=X: X=Y: Y=X
  • X=Y: Y=X
 15. Функсияҳои молиявӣ инҳоянд:
  • InputBox ва MsgBox
  • Pmt, PV, Rate
  • Sin, Cos, Sqr, Log
  • Len, Mid, Val, Str
 16. Функсияи Val кадом вазифаро иҷро мекунад?
  • ададро ба сатр мегардонад
  • зерсатрро меёбад
  • сатрро бетағир мемонад
  • сатрро ба адад мегардонад.
 17. Функсияи Str кадом вазифаро иҷро мекунад?
  • ададро ба сатр мегардонад
  • зерсатрро меёбад
  • сатрро бетағир мемонад
  • сатрро ба адад мегардонад.
 18. Функсияи InputBox бо кадом мақсад истифода бурда мешавад?
  • барои додани маълумот ба воситаи панҷараи системавӣ
  • барои дохил кардани иттилоот аз тарафи истифодабаранда
  • барои хонади додаҳо дар файл
  • барои дохил кардани тағирёбандаҳо
 19. Қиммати опсия 32 кадом намуди маълумотро медиҳад?
  • маълумоти критикӣ
  • маълумоти огоҳӣ
  • маълумоти саволӣ
  • маълумоти иттилоотӣ
 20. Кадом функсия дарозии сатрро муайян мекунад?
  • Len
  • Mid
  • inStr
  • int
 21. Методи Scale-ро бо кадом мақсад истифода мебаранд?
  • барои додани маълумот ба воситаи паҷараи системавӣ
  • барои тасвири нуқтаҳо
  • барои кашидани давраҳо
  • барои додани ситемаи координатии мувофиқ.
 22. Объектҳои графикиро интихоб кунед:
  • TextBox; Label; Pointer; CommandButton
  • Scale; Pset; Line; Circle
  • Line; Shape; Image; PictureBox
  • чунин объектҳо вуҷуд надоранд.
 23. Барои кашидани камону давраҳо кадом методро истифода мебаранд?
  • Line Circle
  • Pset Scale
 24. Методи Line барои чӣ пешниҳод шуда аст?
  • барои кашидани хати рост ва росткунҷаҳо
  • барои тасвири нуқтаҳо
  • барои кашидани давраҳо
  • барои додани ситемаи координатии мувофиқ.
 25. Дар кадом ҳолат ифодаи мантиқии А and B=True мешавад.
  • A=True; B=False
  • A= True; B=True
  • A=False; B=True
  • A=False; B=True
 26. Дар кадом ҳолат ифодаи мантиқии А or B=False мешавад.
  • A=True; B=False
  • A= True; B=True
  • A=False; B=True
  • A=False; B=True
 27. Барои гузариши бешарт кадом операторро истифода мебаранд?
  • Then
  • Goto
  • End
  • метка
 28. Агар ифодаи А>B = False шавад, пас аз сар додани барномаи If A>B Then Print A Else Print B дар экран чӣ пайдо мешавад?
  • Қиммати А чоп мешавад
  • Қиммати В чоп мешавад
  • Print В
  • огоҳии хато
 29. Ҳангоми сар додани барномаи For k=12 To 1 Step -3: Print k: Next дар экран чӣ пайдо мешавад?
  • 12; 8;4
  • 12; 9; 6; 3
  • огоҳии хато
  • 1; 4; 8; 12
 30. Оператори Select Case ба кадом намуди операторҳо дохил мешавад?
  • шартӣ
  • даврӣ
  • даврӣ-шартӣ
  • варианти шумо _________________
 31. Чанд намуди шарт дар оператори даврӣ- шартии Do ... Loop ҷой дорад?
  • як
  • ду
  • се
  • чор
 32. Фарқияти шартҳои Do ... Loop
  • операторҳои даврӣ иҷро мешаванд, агар ифодаи шартӣ барои шарти While қиммати ноҳақ гирад ё барои шарти Until қиммати ҳақ гирад.
  • варианти шумо __________________________
  • операторҳои даврӣ иҷро мешаванд, агар ифодаи шартӣ барои шарти While қиммати ҳақ гирад ё барои шарти Until қиммати ноҳақ гирад.
  • фарқият байни шарти While ва Until вуҷуд надорад.
 33. Чанд намуди навишти синтаксиси Do ... Loop вуҷуд дорад?
  • чор
  • се
  • ду
  • як
 34. Ҳангоми истифодаи оператори даврӣ агар қиммати аввал -5, қиммати охир 5 ва қадам 2 бошад, давр чанд маротиба такрор меёбад?
  • 6 маротиба
  • 1 маротиба
  • огоҳии хато
  • 5 маротиба
 35. Тағирёбандаи саросари дар кадом қисми барнома эълон карда мешавад?
  • general
  • modul
  • form
  • ____________
 36. Фарқи тағирёбандаи саросари аз маҳали дар чист?
  • тағирёбандаи саросари дар ҳудуди form истифода бурда мешавад.
  • тарзи эълон кардан.
  • тағирёбандаи саросари дар ҳудуди тамоми form-ҳо истифода бурда мешавад.
  • фарқ надоранд.
 37. Фарқи продседураҳои навъи Sub ва Functin дар чист?
  • фарқ надоранд.
  • Sub як қимат бармегардонад Functin якчанд.
  • Sub якчанд қимат бармегардонад Functin якто.
  • Sub ва Functin яктоги қимат бармегардонад.
 38. Тарзи дурусти эълон ва муаян кардани андозаи маҷмуи (массиви) динамикиро нишон диҳед?
  • Эълон Dim kitobho as string, муаян кардани андозаи Redim kitobho(20)
  • Эълон Dim kitobho(10) as string , муаян кардани андозаи Redim kitobho(20)
  • Эълон Dim kitobho() as string , муаян кардани андозаи kitobho(20)
  • Эълон Dim kitobho() as string , муаян кардани андозаи Redim kitobho(20)
 39. Барои пайвастшави ба манбаи додаҳо кадом обекти идоракуни истифода мешавад?
  • Recordset
  • Access
  • Connect
  • Data
 40. Барои инскоси додаҳо дар TextBox бояд TextBox-ро кадом обект пайваст намоем?
  • Recordset
  • Access
  • DataBase
  • Data
 41. Барои кушодани файли матни кадом оператор истифода мешавад?
  • Ореn номи файл For Input As #1
  • Open номи файл For Close #1
  • Open номи файл
  • Open номи файл Write #1
 1. Интихоби забон
 1. Оё шумо медонед?
Первый массовый жесткий диск был от Seagate ёмкостью 5 Мb
Дар бораи мактаб| Маводҳои таҳсилӣ| Корҳои мо| Пайвандҳо| Форум| Роҳнамои саҳифаҳо|